محل کره ای ها

درباره فیلم.سریال.بازیگران و خواننده های کره ای


نام : Park Gyu Ri (박규리), Park Gyu Lee, Park Kyu Lee

  تاریخ تولد :May 21, 1988  (age 21

 وضعیت در گروه : رئیس گروه و خواننده اصلی  و همراهی با رپر 

نام : Han Seung Yeon (한승연)

  تاریخ تولد :  July 24, 1988  (age 21

 وضعیت در گروه : خواننده

 

 نام : NICOLE

 نام اصلی :Jung Yong Joo (정용주)

  تاریخ تولد :   October 7, 1991  (age 17

 وضعیت در گروه : خواننده و رپر

نام : Koo Ha Ra (구하라)

  تاریخ تولد :January 13, 1991  (age 18

 وضعیت در گروه : خواننده

نام :  Kang Ji Young (강지영)

  تاریخ تولد :January 18, 1994 (age 15

 وضعیت در گروه : خواننده